Cennik

Cennik

Pokoje 70zł - 90zł od osoby/doba

Apartamenty 250zł - 480 zł/doba

*Domki:
Cena od 370 zł/doba do 700 zł/doba w zależności od terminu pobytu.

*W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja wysokości 300zł na pokrycie ewentualnych szkód - (zwracana w dniu wyjazdu).
Dodatkowo doliczana jest opłata klimatyczna.

Doba rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.

Regulamin

1. Niniejszy Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu pokoi, domków oraz apartamentów Krysia zwany także Obiektem.

2. Dokonanie rezerwacji i wpłata zadatku jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Dokonując rezerwacji Najemca (Klient) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku

meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

4. Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefoniczną lub mailową) należy potwierdzić wpłacając na podane konto kwotę zadatku. Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulowanie rezerwacji wstępnej.

5. Koszt pobytu ustalany jest indywidualnie dla każdego klienta i uzależniony jest od długości pobytu, liczby osób, terminu pobytu, itp.

6. Pozostałą część należności za pobyt Klient wpłaca gotówką lub przelewem w dniu przyjazdu przy odbieraniu kluczy.

7. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Najemcę lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zadatek nie podlega zwrotowi.

8. W dniu przyjazdu zostanie pobrana zwrotna kaucja w wysokości 500 zł na pokrycie ewentualnych szkód i innych roszczeń (dotyczy pobytu w domkach).

9. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 15:00 a kończy o godz. 10:00.

10. W przypadku przekroczenia deklarowanej w karcie zgłoszeniowej liczby osób (bez zgody i wiedzy Właściciela lub osoby upoważnionej),

Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu zadatku.

11. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za przebywające z nim inne osoby na terenie Obiektu.

12. Klient odpowiada finansowo za szkody powstałe w domku, pokoju i apartamencie w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek stwierdzone po zakończeniu jego pobytu wykonane zostały na jego koszt.

13. W pokoju, apartamencie oraz domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, używek oraz e-papierosów.

14. W przypadku wystąpienia usterek technicznych Klient proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich Właścicielowi.

15. Właściciel obiektu lub osoby przez niego wyznaczone, w każdej chwili mają prawo wejścia do domku, pokoju, apartamentu w przypadku jakiejkolwiek awarii po uprzednim poinformowaniu Klienta wynajmującego.

16. Właściciel ośrodka nie odpowiada za uszkodzone mienie tj. parkujące samochody oraz pozostawione wartościowe przedmioty.

17. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00 do 7:00. W przypadku nieprzestrzegania powszechnie przyjętych norm współżycia społecznego, zakłócania spokoju sąsiadów, Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania rezerwacji ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zwrotu kosztów za niewykorzystany czas pobytu.

18. Zaproszenie gości na teren obiektu wymaga zgody Właściciela.

19. Korzystanie z placu zabaw jest dozwolone tylko podczas obecności opiekunów prawnych.